"Enter"a basıp içeriğe geçin

Upload.php Yapılandırması

Projenizde Upload işlemlerinde varsayılan olarak kullanılacak ayarların belirlendiği yapılandırma dosyasıdır. Projeniz Upload işlemini kullanmayacaksa yapılandırmaya ihtiyaç yoktur.

$config["sizeLimit"] = 3145728;

Yükleme için izin verilecek maksimum dosya boyutunu byte cinsinden belirtir. Daha rahat Byte hesaplaması için;

1 Megabyte = 1.048.576 Byte

Bunun PHPXI için belirtilen bir limit olduğunu unutmayın. Sunucunuzda bulunan php yapılandırma dosyasında (php.ini) daha büyük bir değer belirtilmelidir.

post_max_size=512M
upload_max_filesize=512M

Detaylı bilgi için bakınız;

https://www.php.net/manual/tr/ini.core.php#ini.post-max-size
https://www.php.net/manual/tr/ini.core.php#ini.upload-max-filesize


$config["path"] = PUBLIC_PATH."/uploads/";

PHPXI’nin varsayılan olarak yüklemeleri hangi dizine yapacağını belirtir.


$config['dir_url'] = BASE_URL."/uploads/";

PHPXI’nin yükleme yapacağı dizinin url adresini belirtir.


$config["file_type"] = array("image/png", "image/jpeg", "image/jpg", "image/gif");

Yüklenmesine izin verilecek dosya türlerini belirtir. Türleri burada belirtmeniz yetmez aynı zamanda file_extension olarak da izin vereceğiniz dosya uzantılarını belirtmeniz gerekir.


$config["file_extension"] = array("jpg", "jpeg", "png", "gif");

Yüklenmesine izin verilecek dosya uzantılarını belirtir. Aynı zamanda file_type yapılandırılmasıyla uyumlu olması güvenlik açısından önemlidir.


$config["jpg_compress"] = 75;

Jpeg görsellerinin yüklenme esnasında sıkıştırılma miktarını belirtir. 0-100 arası bir değer alır.

Değer ne kadar küçükse dosya boyutu o kadar fazla sıkıştırılır. Böylece kaliteden ödün vererek dosya boyutunun küçültülmesi sağlanır. Önerilen değer 75’dir.


$config["png_compress"] = 3;

PNG görsellerinin yüklenme sırasında sıkıştırılma miktarını belirtir. 0-9 arası bir değer alır.

Değer ne kadar büyürse dosya o kadar fazla sıkıştırılır. Önerilen değer : 3’tür.