"Enter"a basıp içeriğe geçin

Oturum / Session Kullanımı

use Session;

ve ya

use \PHPXI\Libraries\Session\Session;

Yeni Oturum/Session Oluşturma

Session::add("name", "value");

ve ya

Session::set("name", "value");

Oturum/Session Güncelleme

Session::update("name", "new_value");

Oturum/Session Silme

Session::delete("name");

Tüm Oturumu Yok Etmek

Session::unset();
Session::destroy();

Oturum/Session Verisini Almak

Session::get("key_name");

key_name isimli bir oturum verisi varsa veriyi döndürür yoksa false döner.