"Enter"a basıp içeriğe geçin

Input Kütüphanesinin Kullanımı

Input kütüphanesi PHP’nin $_POST, $_GET, $_FILES ve $REQUEST yerine kullanabileceğiniz bir kütüphanedir.

Neden kullanılır?

Temel olarak input olarak isimlendirilen ve kullanıcı tarafından oluşturulan veriler kullanıcı tarafından kolaylıkla manipüle edilebilir. Input sınıfları bu tip manipülasyonların önüne geçmek için bir çeşit filtreleme yaptıkları için kullanılmak istenir.

PHPXI Input Kütüphanesini Kullanmak

use Input;

ve ya

use \PHPXI\Libraries\Input\Input;

Inputlar 4 temel fonksiyonla kullanılır ve bunlar PHP’nin varsayılan 4 sabiti yerini alır.

  • $_POST yerine post()
  • $_GET yerine get()
  • $_FILES yerine files()
  • $_REQUEST yerine request()

Input::post("post_name");

$_POST[“post_name“] yerine kullanılır. Varsa gelen değeri döndürür yoksa ya da boşsa false döndürür.


Input::get("get_name");

$_GET[“get_name“] yerine kullanılır. Varsa gelen değeri döndürür yoksa ya da boşsa false döndürür.


Input::files("file");

$_FILES[“file“] yerine kullanılır. Varsa değeri döndürür yoksa ya da boşsa false döndürür.


Input::request("data");

$_REQUEST[“data“] yerine kullanılır. Varsa değeri döndürür yoksa ya da boşsa false döndürür.