"Enter"a basıp içeriğe geçin

HTTP Kütüphanesi Kullanımı

use Http;

ve ya

use \PHPXI\Libraries\Http\Http;

Http::scheme("https://www.example.com");
//"https" döndürecektir.

parametre olarak bir url adresi alır ve url adresinin scheme kısmını döndürür. Bir parametre verilmezse çalışan url adresinin scheme kısmını döndürür.


Http::host("https://example.com");
//"example.com" döndürecektir.

parametre olarak bir url adresi alır ve url adresinin domain kısmını döndürür. Bir parametre verilmezse çalışan url adresinin domain kısmını döndürür.


Http::path("https://example.com/path-url");
//"/path-url" döndürür.

parametre olarak bir url adresi alır ve url adresinin path kısmını döndürür. Bir parametre verilmezse çalışan url adresinin path kısmını döndürür.


Http::query("https://example.com/path-url?get=value&cget=value");
//"get=value&cget=value" döndürür.

parametre olarak bir url adresi alır ve url adresinin get sorguları kısmını döndürür. Bir parametre verilmezse çalışan url adresinin get sorguları kısmını döndürür.


Http::fragment("http://username:password@hostname:81/path?arg=value#anchor");
//"anchor" döndürür.
Http::port("http://username:password@hostname:81/path?arg=value#anchor");
//"81" döndürür.
Http::user("http://username:password@hostname:81/path?arg=value#anchor");
//"username" döndürür.
Http::pass("http://username:password@hostname:81/path?arg=value#anchor");
//"password" döndürür.

Response

Http::response(200);

Sunucunun isteğe verdiği cevabı değiştirmek için kullanılır. Bakınız; HTTP Durum Kodları


User Agent

Http::userAgent();

İsteği gerçekleştiren tarayıcının User Agent bilgisini döndürür.