"Enter"a basıp içeriğe geçin

Görünüm Kullanma

Görünüm dosyaları ziyaretçiye göstereceğiniz HTML kodlarının bulunduğu dosyalardır. /PHPXI/APPLICATION/Views/ içinde yer alırlar.

Her ne kadar HTML kodlarının burada barındırılması esas olsa da görünüm dosyaları .php uzantılı ve içerisinde php komutlarının çalıştırılabildiği dosyalardır.

Bir görünüm dosyasının ziyaretçiye gösterilebilmesi için aktif kontrolcü tarafından çağırılması gerekir ve istenirse kontrolcüden veri alarak bunları kullanabilir.

/PHPXI/APPLICATION/Views/Test.php isimli bir görünüm dosyamızın olduğunu düşünürsek bunu bir kontrolcü içinde aşağıdaki kodla çağırabiliriz.

Load::view("test");

ve ya

Load::view("test.php");

Görünüm dosyası içerisine veri göndermek için veriler bir dizi (array) olacak şekilde Load::view‘e ikinci parametre olarak verilir. Örneğin;

$data = array("title" => "Başlık", "content" => "İçerik");
Load::view("test", $data);

Kontrolcü tarafından gönderilen bu veri görünüm dosyasında php kodu olarak şu şekilde kullanılır;

echo $title;
echo $content;

çıktısı;

Başlık
İçerik

şeklinde olur.