"Enter"a basıp içeriğe geçin

Form Kütüphanesi Kullanımı

PHPXI evrensel kullanıma uygun şekilde form oluşturmanıza yardımcı olacak bir form kütüphanesine sahiptir.

use Form;

ve ya

use \PHPXI\Libraries\Form\Form;

Form Başlatma

Yeni bir form oluşturmak için form kütüphanesinde start() fonksiyonu kullanılır.

Form::start();

Formun method ve action gibi bilgilerini belirtmek için;

Form::start(array("method" => "POST", "action" => "index.php"));

şeklinde kullanılır.


Label Ekleme

Form::label("label_name", "Label Name");

İlk parametre olarak labelın for değerini string türünce alır. Varsayılan NULL
İkinci parametre olarak bir string türünde bir değer alır. Varsayılan NULL


Input Ekleme

Form::input();

bir form input tagının alabileceği tüm değerleri dizi şekilde parametre olarak alır. Örnek;

Form::input(array("name"=>"inputname", "type"=>"text", "value"=>"İçerik"));

Textarea Ekleme

Bir textarea eklemek için;

Form::textarea(array("name"=> "content"), "Value");

İlk parametre olarak bir dizi/Array alır. Varsayılan array()
İkinci parametre olarak varsa textarea içerisine yazılacak metni (string) alır. Varsayılan NULL


Button Ekleme

Form::button(array("class"=>"btn"), "Buton");

İlk parametre olarak bir dizi/Array alır. Varsayılan array()
İkinci parametre olarak bir metin (string) alır. Varsayılan olarak NULL.


Select Ekleme

Bir form select bölümü eklemek muadil kütüphanelere göre son derece kolay ve basittir.

Form::select();

Üç parametre alır.
İlk parametre tıpkı select elemanının değerlerini belirten bir dizi/Array türündedir. Varsayılan array()
İkinci parametre option elemanlarının bulunduğu dizi/Array türündedir. Varsayılan array()
Üçüncü parametre seçili olacak option elemanını belirten string türünde bir değerdir. Varsayılan NULL

$select = array("name"=>"secim");
$option = array("a"=>"A Seç", "b"=>"B Seç");
Form::select($select, $option);

Eğer varsayılan olarak “b” seçili olsun isteseydik;

Form::select($select, $option, "b");

şeklinde üçüncü parametre olarak belirtebilirdik.


HTML Ekleme

Form içerisinde HTML kodları entegre edebilmek için html(); fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Form::html('Html Kodları');

String türünde HTML kodlarının bulunduğu bir parametre alır.


Formu Sonlandırmak ve Ekrana Basmak

Form elemanlarını ekleme işlemini bitirdiğinizde oluşturduğunuz formun html kodlarını almak için output(); fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Form::output();

Ekrana basmak için aşağıdaki şekilde kullanılmalıdır;

echo Form::output();