"Enter"a basıp içeriğe geçin

Dosya Kütüphanesi Kullanımı

Projenizde dosyaları daha kolay ve kullanışlı şekilde kullanmanızı sağlayacak bir kütüphanedir.

use File;

ve ya

use \PHPXI\Libraries\File\File;

Dosyanın Varlığını Kontrol Etmek

File::exists("/file.php");

/file.php yolunda bir dosya olup olmadığını kontrol eder. Varsa true yoksa false döndürür.


Dosya İçeriğini Okuma

File::read("/files/read.txt");

/files/read.txt dosyasının içeriğini döndürür. Dosya yoksa false döner.


Dosya İçeriğini Boşaltmak

File::empty("file.txt");

file.txt dosyasının içerisini boşaltır. İşlem başarılı olursa true olmazsa false döner.


Dosyaya İçerik Eklemek

File::write("eklenecek metin", "file.txt");

file.txt dosyasının varolan içeriğini silmeden içerisine birinci parametre olarak aldığı değeri dosyanın sonuna ekler. Başarılı olursa true, başarısız olursa false döner.


Dosya İçeriğini Değiştirme

File::rewrite("yeni içerik", "file.txt");

file.txt dosyasının içeriğini siler ve birinci parametre olarak aldığı değeri içerik olarak dosyaya yazar. Dosya yoksa oluşturmaya çalışır. Başarılı olursa true, başarısız olursa false döner.


Son Değişiklik Zamanı

File::time("file.txt");

file.txt dosyasının en son değişiklik zaman damgasını verir. Tarih olarak almak için PHP’nin date fonksiyonuna ikinci parametre olarak verilebilir.


Dosya Boyutunu Öğrenme

File::size("file.txt");

file.txt dosyasının Byte cinsinden boyutunu döndürür.


Dosya Türü

File::mime("file.txt");

file.txt dosyasının gerçek dosya türünü döndürür. Örneğin bir metin belgesi (txt) için dönecek değer; plain/text olacaktır.


Dosya Kopyalama

File::copy("/file/yeni.txt", "/file/eski.txt");

/file/eski.txt dosyasının bir kopyasını /file/yeni.txt olarak oluşturur. Başarılı olursa true, başarısız olursa false döndürür.


Dosya Taşıma ve Yeniden Adalandırma

File::move("/yeni-dizin/yeni.txt", "/eski-dizin/eski.txt");

/eski-dizin/eski.txt dosyasını /yeni-dizin/yeni.txt dosyasına taşır. Başarılı olursa true, başarısız olursa false döndürür.

File::rename("yeni.txt", "eski.txt");

eski.txt dosyasının adını yeni.txt olarak değiştirir. Başarılı olursa true, başarısız olursa false döndürür.