"Enter"a basıp içeriğe geçin

Dahili Fonksiyonlar ve Kullanımları

PHPXI kendi içerisinde hazır şekilde gelen bazı küçük Helperlar yani kullanabileceğiniz fonksiyonlar ile gelir.


base_url fonksiyonu verilen parametreyi sitenizin url adresinin sonuna ekleyerek döndürür. Bir parametre almazsa sadece projenizin root url adresini döndürür.

echo base_url("/url-path");

Yukarıdaki şekilde kullanılırsa ekrana aşağıdakine benzer bir url adresi basar;

http://localhost/url-path

site_url fonksiyonu base_url ile aynı işi yapar ancak ikinci parametre olarak false verilmezse; elde etti url adresini ekrana basar.

site_url("url-path");

ve ya

echo site_url("url-path", false);

Her iki kullanım da ekrana aşağıdakine benzer bir url basar.

http://localhost/url-path

public_url("assets/css/style.css", true);

“public_html” dizininin url adresinin döndürür.

İlk parametre olarak oluşturulmak istenen yolu/path alır. Varsayılan olarak NULL.
İkinci parametre oluşturulan url adresinin ekrana basılıp basılmayacağını belirtir. true ve ya false alır. Varsayılan olarak true.

NOT : css, js ya da image gibi statik dosyaların url adresi tanımlanırken base_url ya da site_url yerine public_url kullanılması gerekir.


current_url fonksiyonu görüntülenen sayfanın url adresini döndürür.

echo current_url();

redirect fonksiyonu bir URL adresine anında ya da belli bir süre sonra yönlendirme işlemi yapar.

Birinci parametre olarak url adresi alır. Boş bırakılırsa base_url kullanılır.
İkinci parametre olarak süre (saniye cinsinden) alır. Boş bırakılırsa 0 kabul edilir.

redirect("http://www.example.com", "5");

5 saniye sonra ziyaretçiyi http://www.example.com adresine gönderir.


slug fonksiyonu özellikle SEO uyumlu linkler oluşturmak için kullanılabilir. Aldığı değeri çeşitli filtrelerden geçirerek SEO uyumlu link yapısına uygun şekilde döndürür.

echo slug("Merhaba, Bugün Ne Güzel Bir Gün");

yukarıdaki örneğin çıktısı şöyle olur;

merhaba-bugun-ne-guzel-bir-gun

arrayObject fonksiyonu parametre olarak aldığı diziyi nesneye çevirip döndürür.

$data = array("hi" => "selam", "phpxi" => array("nesne" => "framework"));

$object = arrayObject($data);
echo $object->hi; //Ekrana "selam" yazar.
echo $object->phpxi->nesne; //Ekrana "framework" yazar.

str_compressor fonksiyonu aldığı string parametreyi sıkıştırma yaparak döndürür.

$str = "Bu  mesajın gerçekten    sıkıştırılması 
gerekiyor.";
echo str_compressor($str);

yukarıdakinin çıktısı şu şekilde olacaktır.

Bu mesajın gerçekten sıkıştırılması gerekiyor.

phpxi_path sistem ve uygulama klasörünün olduğu PHPXI dizininin tam dizin yolunu döndürür.

echo phpxi_path(); //Çıktısı : "/home/var/www/phpxi/" benzeridir.
echo phpxi_path("system"); //Çıktısı : "/home/var/www/phpxi/system" benzeridir.

public_path ziyaretçiye gösterilen “public_html” dizininin tam dizin yolunu döndürür.

echo public_path(); //Çıktısı "/home/var/www/public_html/" benzeridir.
echo public_path("uploads"); // Çıktısı : "/home/var/www/public_html/uploads"

system_path PHPXI sistem dosyalarının bulunduğu dizinin tam dizin yolunu döndürür.

echo system_path(); //Çıktısı : "/home/var/www/phpxi/system/" benzeridir.

app_path APPLICATION dizinin tam dizin yolunu döndürür.

echo app_path(); //Çıktısı : "/home/var/www/phpxi/application/" benzeridir.
echo app_path("view"); //Çıktısı: "/home/var/www/phpxi/application/view" benzeridir.